Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2005
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

Εκδήλωση στο πλαίσιο τής έκθεσης: «Αναγνώστες βουλευτές σε δυσανάγνωστη εποχή»


Οι βουλευτές σχολιάζουν τα βιβλία που πρότειναν και διαβάζουν αποσπάσματα. Συντονίζει ο Βασίλης Καραποστόλης, καθηγητής Πολιτισμού & Επικοινωνίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ