Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Αθανάσιο Δημ. Παλιούρα»

Χαιρετισμοί:
Γεώργιος Παπαναστασίου, Δήμαρχος Αγρινίου,
Μόλλη Βότση, Πρόεδρος του Συλλόγου των εν Αθήναις Αγρινιωτών,
Χρήστος Θετάκης, Πρόεδρος Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου,
Νικόλαος Σκιαδάς, Πρόεδρος Ιστορικής Αρχαιολογικής Ετ. Δυτικής Ελλάδος.
Ομιλητές:
Νικόλαος Γκιολές, ομ. Καθηγητής Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ,
Αγγελική Σταυροπούλου, αν. καθ. Ιστορίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Κωνσταντίνα Τσάϊμού, ομ. Καθηγήτρια ΕΜΠ,
Ιωάννης Τσιουρής, Διδ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας Παν. Ιωαννίνων,
Ιωάννης Χατζής, Διδ. Φιλοσοφίας Παν. Ιωαννίνων.
Συντονιστής, Παναγιώτης Κοντός Αν. καθηγητής ΕΚΠΑ

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ