Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018
Ώρα 18.45
Αίθουσα Λόγου

«Εκδήλωση μνήμης και τιμής Εμμανουήλ Μαρμαρά»

Ομιλητές:
Δημήτριος Σ. Κορρές, Ομ. Καθ. Ιατρικής, Πρόεδρος της Ε.Κ.Μ.,
Γεώργιος Μ. Κορρές, Καθ. Πανεπιστημίου Αιγαίου,
Δέσποινα Διμέλλη, Επίκ. Καθ. Πανεπιστημίου Κρήτης,
Ελένη Φεσσά – Εμμανουήλ, Ομ. Καθ. Πανεπιστημίου Πατρών,
Θεοδώρα Μονιούδη Γαβαλά, Καθ. Πανεπιστημίου Πατρών.
Αντιφώνηση Δρ. Αθηνά Ουάλλας, χωροτάκτης πολεοδόμος.
Συντονίζει ο Δρ. Γεώργιος Γαβαλάς, Γραμματές της Ε.Κ.Μ.

Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών – Κέντρο Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευνών – Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου – Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Κρήτης