Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2001
Ώρα 18.00
Αίθουσα Λόγου

Εκδήλωση με θέμα: «Το κουκλοθέατρο στα χέρια τού σύγχρονου παιδαγωγού»

Επιμόρφωση για τους παιδαγωγούς. Οι σπουδαστές τής ειδικότητας «Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας» τού ΙΕΚ Δομή σας προσκαλούν να «συζητήσετε» τα έργα τους και να μοιραστείτε μαζί τους τις παιδαγωγικές  και καλλιτεχνικές δυνατότητες τού Κουκλοθέατρου στο πλαίσιο τής επαγγελματικής δραστηριότητά τους. Στις προθήκες τής αίθουσας Τέχνης θα λειτουργεί Έκθεση Κατασκευών Παιδαγωγικού Υλικού.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΟΜΗ