Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 1 Απριλίου 2003
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

Εκδήλωση με θέμα: “Η εσωτερική ενότητα τού έργου τού Κωστή Παλαμά

Εξήντα χρόνια από τον θάνατό του”
Θα μιλήσει ο κ. Ευάγγελος Μόσχος. Απαγγέλει η κ. Άννα Παπακωνσταντίνου.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ