Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010
Ώρα 10.30
Αίθουσα Λόγου

Εκδήλωση και έκθεση με θέμα:«Τα γεφύρια τού Καλαμά»

Έκθεση Φωτογραφίας και διάλεξη τού Μιχάλη Πασιάκου. Παρουσίαση τού Βιβλίου-Οδηγού «Καλαμάς και Αχέροντας: Φύση-Άνθρωπος-Ιστορία-Πολιτισμός»

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ (ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ.)