Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 22 Μαρτίου 2002
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

Εκδήλωση και έκθεση με θέμα: “Η γυναικεία παρουσία στην Ελληνική Επανάσταση”

Ομιλητές οι κ.: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, καθηγητής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής τού Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών τού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Καθηγήτρια Ιστορίας τού Νέου Ελληνισμού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ