Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019
Ώρα 13.00
Αίθουσα Λόγου

«Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης»

Παρουσίαση έκθεσης για τις διεθνείς ανισότητες και πρόταση για μια Παγκόσμια Κοινωνική Χάρτα.
Καθιέρωση ετήσιου Βραβείου Ειρήνης «Νίκος Νικηφορίδης»

Παρατηρητήριο Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης – Σύνδεσμος Μπάιρον