Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 1996
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

Εκδήλωση-Αφιέρωμα στο Βιο-Περιβάλλον και τον ΄Ανθρωπο

Ομιλίες : Δρ. Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη με θέμα :
“Βιοπεριβάλλον και Ποιότητα Ζωής”, κ. Δημήτρης Παπαθανασίου: “Βιο-Περιβάλλον και Υγεία”.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΠΑΚΑ