Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2005
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

Εισήγηση – συζήτηση για το βιβλίο «Το γεροντικό τού 20ού αιώνα» τού Κλείτου Ιωαννίδη εκδόσεις «Νεκτάριος Παναγόπουλος»

Ομιλητές οι κ.: Νίκος Πάσσας, Δρ Θεολογίας, Τμήμα Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Μαρίτσα Σπύρου, συγγραφέας, Μαρία Ρακιτζάκη, φοιτήτρια Κοινωνικής Θεολογίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΙΒΛΙΟΥ