Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2002
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

“Εισαγωγή στην Ψυχολογία, τόμος Α'” , τής κ. Στέλλας Βοσνιάδου, “Εισαγωγή στην Ψυχολογία, τόμος Β'” των κ. Στέλλας Βοσνιάδου, Μαρίας Νασιάκου, Αλεξάνδρας Χαντζή, Μίκας Χαρίτου- Φατούρου, “Η ανάπτυξη των παιδιών, τόμοι 2”, των κ.: Michael and Sheila Cole

Παρουσίαση τριών βιβλίων Ψυχολογίας.
Oμιλητές οι κ. καθηγητές:

Στέλλα Βοσνιάδου, Αναστασία Καλαντζή – Αζίζι, Δέσποινα Ντάβου, Αθανάσιος Τζαβάρας, Αλεξάνδρα Χαντζή, Μίκα Χαρίτου – Φατούρου, Παναγιώτα Βορριά, Ιωάννης Κουγιουτζάκης, Διομήδης Μαρκουλής,
Ζωή Μπαμπλέκου, Ζαϊρα Παπαληγούρα.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ