Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

«Εισαγωγή στην πραγματολογία. Γνωστικές και κοινωνικές όψεις τής γλωσσικής χρήσης»

Παρουσίαση βιβλίου τού Κώστα Κανάκη.
Ομιλητές οι κ.: Σοφία Μαρμαρίδου, Αργύρης Αρχάκης, Θεόδωρος Παραδέλλης, Κώστας Κανάκης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ