Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2000
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

Εγκαίνια τής καθιερωμένης Ετήσιας Έκθεσης Φωτογραφίας των σπουδαστών τού κλάδου Φωτογραφίας τού Αθηναϊκού Καλλιτεχνικού Τεχνολογικού Ομίλου (ΑΚΤΟ)

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου. Ώρες λειτουργίας: 10.00-14.30 και 18.30 – 21.30.

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (ΑΚΤΟ)