Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 15 Μαΐου 2002
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

Εγκαίνια τής ετήσιας Έκθεσης Ζωγραφικής,Γλυπτικής και Φωτογραφίας των μαθητών όλων των βαθμίδων των Σχολών Αμερικάνικης Παροικίας Αθηνών (ΑCS Αthens)


Την έκθεση θα εγκαινιάσει ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Thomas Miller. Θα μιλήσει ο ζωγράφος κ. Αλέκος Φασιανός.
Διάρκεια έκθεσης: 15-25 Μαΐου 2002.
Ώρες λειτουργίας: 10.00-14.00 & 18.00-21.00.

ΣΧΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ACS ATHENS)