Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2006
Ώρα 19.30
Αίθουσα Τέχνης

Εγκαίνια έκθεσης με θέμα: «Αντόνι Ρουμπιό ι Λιούγκ»

Έκθεση με τις πρώτες εκδόσεις των σημαντικότερων δημοσιεύσεων
τού Ρουμπιό, έγγραφα, φωτογραφίες, επεξηγηματικά ταμπλό για την προσωπικότητα και το επιστημονικό του έργο.
Επιμελητής τής έκθεσης: Εουσέμπι Αγιένσα Πρατ.
Διάρκεια έκθεσης: 2-3 Νοεμβρίου 2006.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ- ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟY