Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2002
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

Εγκαίνια έκθεσης και εικονογραφικού υλικού με θέμα το Περιβάλλον


Ομιλητές οι κ.:
Παναγιώτης Καζάκος, καθηγητής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, Λεωνίδας Λουλούδης, αναπλ. καθηγητής Πολιτικής Προστασίας τού Περιβάλλοντος τού Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπήλιος Παπασπηλιόπουλος, οικονομολόγος.
Σχολιασμός εισηγήσεων: Μιχάλης Μοδινός, Πρόεδρος Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Νίκος Μάργαρης, καθηγητής τού Τμήματος Περιβάλλοντος τού Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθυντής τής ελληνικής έκδοσης τού National Geographic.
Διάρκεια έκθεσης: 22-25 Οκτωβρίου 2002.
Ώρες λειτουργίας: 10.00-14.00 & 18.00-21.00.

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ