Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2004
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Δωδεκάνησα – Λαϊκός Πολιτισμός»

Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Μηνά Αλ. Αλεξιάδη, καθηγητή Λαογραφίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη Μνήμη τού διδασκάλου Νικολάου Ηλ. Χαλκιά.
Ομιλητές οι κ.: Φίλιππος Καλλούδης, Πρόεδρος τής Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών-Πειραιώς, Μιχαήλ Γ. Μερακλής, ομότιμος καθηγητής Λαογραφίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, Φωτεινή Ηλ. Χαλκιά, δικηγόρος.
Συντονίζει ο δωδεκανήσιος δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Μ. Πάχος.
Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί με παραδοσιακή μουσική τής Δωδεκανήσου.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ