Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 3 Μαρτίου 1997
Ώρα 18.00
Αίθουσα Λόγου

“Διοικητική Επιστήμη & Πρακτική στο Δημόσιο”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Χαράλαμπου Ζιανίκα :
“Διοικητική Επιστήμη & Πρακτική στο Δημόσιο”.
Θα καταθέσουν απόψεις : ο Γεν. Γραμματέας τού
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης κ. Αργύρης Πασσάς,
ο Βουλευτής, τ. Υπουργός, κ. Φώτης Κουβέλης, ο Βουλευτής
κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης. Συντονιστής τής συζήτησης
ο Πρόεδρος τής Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων
κ. Θανάσης Παπανδρόπουλος.
Θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υπουργός κ. Γιώργος Ρωμαίος.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ”, ΥΙΟΙ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΙΔΕΡΗ Ο.Ε.