Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2000
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Διοίκηση, Πολίτες και Δημοκρατία”

Παρουσίαση τού βιβλίου τής Καλλιόπης Σπανού με τίτλο:
“Διοίκηση, Πολίτες και Δημοκρατία”. Το βιβλίο θα παρουσιάσουν: ο κ. Κ. Τσουκαλάς, ο κ. Ν. Διαμαντούρος και ο κ. Ν. Μουζέλης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ