Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012
Ώρα 13.00
Αίθουσα Λόγου

«Δημιουργική κρίση σε Δημοκρατία και Οικονομία με παράδειγμα τη σύγχρονη Ελλάδα»

Ομιλητές: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος (πρώην υπουργός), Ανδρέας Ανδριανόπουλος (Διευθυντής Ινστιτούτου Διπλωματίας, American College of Greece-Deree), Αντώνης Μακρυδημήτρης (Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών), Παναγιώτης Κορλιράς (Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών).
Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Πρόεδρος Ευρωπαίων Δημοσιογράφων Αθανάσιος Παπανδρόπουλος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ