Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 10 Μαΐου 1997
Ώρα 10.30-16.00
Αίθουσα Λόγου

Διημερίδα συζήτησης και επίδειξης με θέμα:”Σχολεία στο Διαδίκτυο-Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες στη Σχολική Τάξη ένα βήμα πριν από τον 21ο αιώνα”

Σκοπός τής διημερίδας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης πρωτοβουλιών, αξιοποίησης τού Διαδικτύου και γενικότερα τής τεχνολογίας στην εκπαίδευση, η δραστηριοποίηση τής εκπαιδευτικής κοινότητας προς αυτή την κατεύθυνση και η δημιουργία συνεργασιών με τη βοήθεια και συμμετοχή κρατικών και ιδιωτικών φορέων και φορέων παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet providers), εταιρειών λογισμικού και υλικού υπολογιστών.

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ FORTHNET