Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 9 Μαρτίου 2001
Ώρα 18.00
Αίθουσα Λόγου

Διημερίδα με θέμα: “Εικαστική Παιδεία”

Ομιλητές: κ. Ν. Ζίας – καθηγητής Ιστορίας τής Τέχνης Παν/μίου Αθηνών, κ. Ο. Κούβου-Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης τού Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος, κ. Π. Αθανασίου – Εικαστικός Εκπαιδευτικός, κ. Β. Δημητράτου -εκπαιδευτικός.
ΣΧΟΛΗ ΧΙΛΛ