Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 10 Μαρτίου 2001
Ώρα 10.00
Αίθουσα Λόγου

Διημερίδα με θέμα: “Εικαστική Παιδεία”

Ομιλητές: κ. Λ. Μπακούλας – εκπαιδευτικός, κ. Χ. Ντεπιάν – εικαστικός εκπαιδευτικός, κ. Κ. Γιαννοπούλου – εκπαιδευτικός,
κ. Ν. Παϊζης – εκπαιδευτικός, κ. Μ. Σαντοριναίος – Καλλιτέχνης Νέων Μέσων, κ. Π. Αθανασίου – εικαστικός εκπαιδευτικός.

ΣΧΟΛΗ ΧΙΛΛ