Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 9 Μαρτίου 2000
Ώρα 18.30
Αίθουσα Λόγου

Διάλεξη που οργανώνει η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή

Θα μιλήσουν: ο καθηγητής Pierre Ducrey με θέμα: “Αναφορά για τις δραστηριότητες τής Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα”, ο Dr. Stephan Schmid με θέμα: “Αναφορά για τις ανασκαφές τής Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ερέτρια κατά το 1999” και ο καθηγητής Daniel Paunier με θέμα:
“Ο ελληνικός κόσμος και η Γαλατία: η συνάντηση των δυο πολιτισμών”.

ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ