Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 1 Απριλίου 2004
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

Διάλεξη με θέμα: «Το Φως στην επιστήμη, στην φιλοσοφία και την θεολογία»


Ομιλητές οι κ.:
Παναγιώτης Σκούτζος, καθηγητής Φυσικής τού Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Γεώργιος Παύλος, αναπλ. Καθηγητής τής Πολυτεχνικής Σχολής τού Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

ΤΑΜΙΕΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ – ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ