Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 8 Μαρτίου 2001
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

Διάλεξη με θέμα: “Θεσσαλία και διαφωτισμός”

Ομιλητής: κ. Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης – τακτικός καθηγητής
τού Παν/μίου Αθηνών και διευθυντής στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών τού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ