Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2006
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

Διάλεξη με θέμα: «Από τους θησαυρούς τής ΕΒΕ. Οι Ολυμπιόνικοι Ύμνοι τού Πινδάρου από τους κώδικες 1062 και 1081»


Ομιλητής ο κ. Κώστας Αναγνωστόπουλος, φιλόλογος – παλαιογράφος.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ