Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2009
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

«Διάλεξη 1935 για τον σουρρεαλισμό» και «Γράμματα στον πατέρα, τον αδερφό του Μαράκη και τη μητέρα 1921-1935»

Παρουσίαση βιβλίων τού Ανδρέα Εμπειρίκου.
Ομιλητές: Γιώργης Γιατρομανωλάκης, Νίκος Σιγάλας, Μιχάλης Χρυσανθόπουλος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ