Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 5 Μαρτίου 2019
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Διαλέξεις του Σώματος Ομότιμων καθηγητών»

«Η Υπατία, η Αλεξανδρινή φιλόλογος και η αγιοποίηση της»
Βούλα Λαμπροπούλου, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
«Αγγελική Παναγιωτάτου. Η πρώτη γυναίκα ιατρός με τους πέντε επιστημονικούς τίτλους και το πλούσιο εθνικό και κοινωνικό έγο»
Ωραιάνθη Τραυλού, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ.
Συντονίζει κ Καθηγήτρια Μερόπη Σπυροπούλου

ΣΩΜΑ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ