Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 1998
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“Διακοσμητικές Τέχνες:τρεις αιώνες Τέχνης στην ελληνική αρχιτεκτονική”

Παρουσίαση τού βιβλίου “Διακοσμητικές Τέχνες:τρεις αιώνες Τέχνης στην ελληνική αρχιτεκτονική” τού Δημήτρη Φιλιππίδη, αρχιτέκτονα και αναπληρωτή καθηγητή ΕΜΠ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΛΙΣΣΑ