Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2004
Ώρα 17.00
Αίθουσα Λόγου

«Δεσμός μητέρας – νεογνού και η σημασία των πρώτων ωρών»

Ομιλία τής συγγραφέως – ψυχοθεραπεύτριας Phyllis Klaus
στο πλαίσιο τής Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού (1-7/11/2004),
με την ευκαιρία τής παρουσίασης τής ελληνικής έκδοσης τού βιβλίου:
«Ένας μοναδικός δεσμός – το θεμέλιο για ένα παιδί ασφαλές και ανεξάρτητο» των: Marshall Klaus, John Kennell, Phyllis Klaus.
Θα ακολουθήσει η προβολή τής ταινίας:
«Οι καταπληκτικές ικανότητες τού νεογέννητου»

ΕΥΤΟΚΙΑ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ