Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2003
Ώρα 18.00
Αίθουσα Λόγου

14ο Ποιητικό Βήμα σε έναν αντιποιητικό κόσμο με θέμα: “Friedrich Holderlin- ο ένθεος λυρικός, οραματιστής τής Ευρώπης, αδελφός των Ελλήνων”


Ομιλητές οι κ.:
Αναστάσιος Μπουγάς, καθηγητής Φιλοσοφίας
τού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κώστας Κακαβελάκης, διδάκτωρ Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου τού Αμβούργου. Ποιήματα θα αποδώσει ο ηθοποιός Κώστας Καστανάς.
ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ