Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2010
Ώρα 10.30
Αίθουσα Λόγου

«Δ’ Επιστημονική Συνάντηση Κέντρου Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών»

Α΄Μέρος – Το γεφύρι της Άρτας στο χρόνο
Ομιλητές: Διονύσιος Μπαλοδήμος, καθηγητής ΕΜΠ, Θωμάς Φώτσης, Χημικός μηχανικός, Σπύρος Μαντάς,  Εκπαιδευτικός.
Β΄Μέρος – 4 Πετρογέφυρα στο χώρο
Ομιλητές: Θοδωρής Χαμάκος, Οικονομολόγος, Αργύρης Πετρονώτης, Αρχιτέκτων – καθηγητής Πανεπιστημίου, Δέσποινα Σταμπούλογλου – Φρέντζου, Αρχιτέκτων, Κωνσταντίνος Φρέντζος, Πολιτικός μηχανικός, Γιώργος Κομζιάς, Εκπαιδευτικός,
Θεώνη Λειβαδίτη, Εκπαιδευτικός, Μενέλαος Παπαδημητρίου , Δικηγόρος
Κέντρου Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ (ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ.)