Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 30 Μαρτίου 2000
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

“Χρόνος – οδοιπορικό χωρίς τέλος”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Ι. Μπαδογιαννάκι με τίτλο: “Χρόνος – οδοιπορικό χωρίς τέλος”. Θα μιλήσουν: ο κ. Γ. Παπαγούνος – καθηγητής Φιλοσοφίας και ο κ. Στρ. Θεοδοσίου – καθηγητής Αστροφυσικής.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΡΕΙΑ