Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 13 Ιουνίου 2000
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Χρίστος Κουρτελλάρης, οι παροιμίες τού λαού μας”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Κύπρου Κουρτελλάρη με τίτλο: “Χρίστος Κουρτελλάρης, οι παροιμίες τού λαού μας”. Θα μιλήσει ο καθηγητής κ. Μιχάλης Μερακλής.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ – ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ