Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 1997
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

“Χωρογραφίες, ο Αρχιτεκτονικός Σχηματισμός του Νοήματος”

Παρουσίαση από τους κ.κ. Ν. Καλογερά, Α. Βρυχέα,
Γ. Κουζέλη και Α. Κούρκουλα του βιβλίου τού Γιάννη Πεπονή
“Χωρογραφίες, ο Αρχιτεκτονικός Σχηματισμός του Νοήματος”.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ