Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 5 Μαΐου 2000
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Χαοτικές Χρονοσειρές: Θεωρία και Πράξη”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού καθηγητή κ. Γεωργίου Παπαϊωάννου με τίτλο: “Χαοτικές Χρονοσειρές: Θεωρία και Πράξη”. Θα μιλήσουν οι καθηγητές Πανεπιστημίου Πατρών: κ. Ιωάννης Νίκολης, κ. Αναστάσιος Μπούντης και ο κ. Αριστοτέλης Καρυτινός – διευθύνων σύμβουλος EFG Eurobank Properties.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ LEADER BOOKS