Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 14 Μαΐου 1998
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Αριάδνη: Γιορτή και Δημιουργία”

Συνέντευξη Τύπου για το πρόγραμμα “Αριάδνη: Γιορτή και Δημιουργία”. Αφορά εικαστική παρέμβαση και πολιτιστικά
δρώμενα από άτομα με ειδικές ανάγκες σε δενδρόφυτη πλατεία τού Φιλοπάππου.

VERY SPECIAL ARTS HELLAS