Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2002
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

“Αργιθεατική διάλεκτος” τού Ξενοφώντα Στεργίου και “Όσα κι αν περπάτησα” τού Δημήτρη Καλτσούλα

Παρουσίαση δύο βιβλίων.
Ομιλητές οι κ.:Καίτη Καμηλάκη, Σταύρος Κατσουλέας, Αθανάσιος Νάκας, Ηλίας Προβόπουλος.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ “Η ΕΣΤΙΑ”