Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 28 Μαΐου 1999
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Αρχιτεκτονική / Πόλεις”

Παρουσίαση τεσσάρων βιβλίων τής σειράς “Αρχιτεκτονική / Πόλεις” με τίτλο: “Ένα Μικρό Σπίτι” τού Le Corbusier, “Η Αρχιτεκτονική τής Μετάβασης στην Αθήνα τού Μεσοπολέμου” τού Νικ. Θ. Χολέβα, “Απ’ Όσα Είπα κι Έγραψα” τού Κωνσταντίνου Δεκαβάλλα, “Όταν κτιζόταν η Αθήνα-Δημόσια Κτίρια 19ου αι.”, σε επιλογή κειμένων Μάρως Καρδαμίτση-Αδάμη. Τα βιβλία θα παρουσιάσει ο κ. Αλέξης Δημαράς.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ LIBRO