Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 30 Απριλίου 2007
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Αρχιτεκτονική ανάλυση παραδοσιακού οικισμού Χάρακα Λακωνίας»

Παρουσίαση βιβλίου των: Παναγιώτη Νικολαΐδη, Κώστα Πετρολέκα,
Κώστα Νικολαΐδη, Διαμαντή Κοκκόρη.
Ομιλητές οι κ.: Παναγιώτης Νικολαΐδης, Κώστας Πετρολέκας, Κώστας Νικολαΐδης, Διαμαντής Κοκκόρης, Σπύρος Πετρολέκας.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ