Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 1 Ιουνίου 2004
Ώρα 18.30
Αίθουσα Λόγου

«Αρχαία Ελληνική Ερωτική Μαγεία»


Παρουσίαση τού βιβλίου τού Christopher Faraone.
Ομιλητές οι κ.: Μ. Βαρβούνης, επίκ. καθηγητής Παν/μίου Θράκης, Μ. Παπαθωμόπουλος, ομότ. καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων, Dr David Jordan, διευθυντής Γενναδείου Βιβλιοθήκης
και ο συγγραφέας Christopher Faraone, καθηγητής Πανεπιστημίου Chicago.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑ