Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 11 Μαρτίου 1998
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ”

Παρουσίαση τού Βιβλίου-Λευκώματος “ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ” τού Πλάτωνα Μάξιμου. Θα μιλήσουν οι κ.κ. Ευάγγελος Βενιζέλος – Υπουργός Πολιτισμού, Μάριος Πλωρίτης, Γεώργιος Ρωμαίος,
Τάκης Λαμπρίας, Κώστας Γεωργουσόπουλος, Μανώλης Κορρές.
Τη συζήτηση που θα ακολουθήσει συντονίζει ο Παύλος Τσίμας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΡΙΓΟΝΗ