Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 27 Απριλίου 1999
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Αρχαία δημοκρατία, για πάντα νέα”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Γ. Ρούση με τίτλο: “Αρχαία δημοκρατία, για πάντα νέα”. Θα μιλήσει ο κ. Βασίλης
Ραφαηλίδης, ο κ. Γιώργος Μανιάτης, η κ. Έλλη Παππά και
ο κ. Αντώνης Καρκαγιάννης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΚΟΒΟΣΤΗ