Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 4 Απριλίου 2003
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

“Άραχθος, ο Θεοπόταμος τής Ηπείρου” και “Καγκελάρης Παπαδάτων”

Παρουσίαση λευκωμάτων.
Ομιλητές οι κ.: Γρηγόρης Κωσταράς, καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, Μάνθος Δαρδαμάνης, Πρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου Πρέβεζας. Χαιρετίζουν οι κ:Σπύρος Βασιλείου, εκδότης και Αριστείδης Σχισμένος, συγγραφέας.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ