Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2002
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Αποτελεσματική Δικαιοσύνη”

Παρουσίαση τής έκδοσης τής Κίνησης Πολιτών.
Ομιλητές οι κ.: Κωνσταντίνος Κεραμεύς, καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, Στέφανος Ματθίας, Επίτιμος Πρόεδρος Αρείου Πάγου, Αντώνης Ρουπακιώτης, τέως Πρόεδρος Δ.Σ. Αθηνών.

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ