Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2001
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

“Από τους πρώτους αγρότες τής Θεσσαλίας στους ναυτικούς τής μεγάλης Αργοναυτικής εκστρατείας” και “Η τέχνη στους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους”

Διαλέξεις με θέμα:”Από τους πρώτους αγρότες τής Θεσσαλίας στους ναυτικούς τής μεγάλης Αργοναυτικής εκστρατείας” και
“Η τέχνη στους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους”. Ομιλήτρια: Δρ. Βασιλική Αδρύμη – Σισμάνη – Αρχαιολόγος και προϊσταμένη τής ΙΓ’ εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων .

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ