Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 1998
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“Από τον 20ο στον 21ο αιώνα”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Παναγιώτη Κονδύλη με τίτλο:
“Από τον 20ο στον 21ο αιώνα”.
Θα μιλήσουν οι κ.κ. Σπύρος Ασδραχάς – ιστορικός, Γεράσιμος Βώκος- καθηγητής Παν/μίου, Φίλιππος Ηλιού – κριτικός, Σπύρος Τσακνιάς – κριτικός λογοτεχνίας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ