Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 6 Μαρτίου 2002
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Από την πόλη οθόνη στην πόλη σκηνή”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Σταύρου Σταυρίδη.
Ομιλητές οι κ.: Άννη Βρυχέα, αρχιτέκτων, Σωτήρης Δημητρίου, ανθρωπολόγος, Ευτύχης Μπιτσάκης, ομότιμος καθηγητής
Φιλοσοφίας Παν/μίου Ιωαννίνων. Προλογίζει ο υπεύθυνος τής
σειράς “Η Τέχνη τού Θεάματος”, Δημήτρης Τσατσούλης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ