Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 26 Απριλίου 2007
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

«Άπαντα»

Παρουσίαση των ολοκληρωμένων « Απάντων» τού Ρήγα Βελεστινλή.
Ομιλητές οι κ.: Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Γιάννης Καράς, Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δημήτρης Καραμπερόπουλος, Διονύσιος Μαυρόγιαννης.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ-ΡΗΓΑ